• telepon
  • Call Only: 0895.3286.54729
  • telepon
  • SMS Only: 0895.3286.54729
  • sms
  • SMS Only: 0895.3286.54729
  • bbm
  • PIN BB: -

Jual Buku Membongkar Dusta dan Kelompok Kesesatan | Toko Buku Aswaja Yogyakarta

Oleh: Nur Hidayat Muhammad
Penerbit: Nasyrul Ilmi
14,5 x 21 cm 270 hlm
Harga: Rp. 37.000,-


Jual Buku Membongkar Dusta dan Kelompok Kesesatan | Toko Buku Aswaja Yogyakarta

Diantara pertanyaan mengusik yang kerap dilontarkan oleh kalangan anti madzhab adalah:
"Bukankah Rasulullah Saw. tidak pernah menitahkan umatnya untuk mengikuti Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam as-Syafi'i dan imam-imam yang lain? Bukankah mereka muncul setelah kurun ketiga?"
"Apakah ada dalil yang menyebutkan manusia kelak sesudah wafat di dalam kuburnya ditanya tentang madzhab dan thariqahnya?"
"Dasar pedoman Islam adalah al-Qur'an dan as-Sunnah yang terjaga (ma'shum) dari salah. Sedangkan mengikuti para imam madzhab empat, bukankah berpaling dari mengikuti yang ma'shum menuju yang tidak ma'shum?"

Buku yang disusun oleh penulis muda produktif, Nur Hidayat Muhammad ini berisi bantahan dan jawaban cerdas nan ilmiah Dr. Muhammad Said Ramadhan al-Buthi atas pertanyaan-pertanyaan sejenis di atas yang dilontarkan oleh golongan anti madzhab. Mereka menolak taqlid dan sikap fanatik kepada imam madzhab, akan tetapi mereka begitu mati-matian membela Ibnu Taimiyyah dan Ibnu Qayyim.

Jadi, buku ini betul-betul penting dimiliki oleh siapa pun yang ingin lebih mantap akan kebenaran ajaran ahlussunah wal jamaah. Selamat membaca.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR iii
MUKADDIMAH viii
DAFTAR ISI xv
BIOGRAFI RINGKAS DR. MUHAMMAD SAID RAMADHAN AL-BUTHI 1
SEKILAS TENTANG KITAB AL-LA MADZHABIYYAH 4
MUQADDIMAH CETAKAN EDISI TERBARU 8
MUQADDIMAH GETAKAN KEDUA 10
BANTAHAN MULA RAMADHAN AL-BUTHI 23
CATATAN RINGKAS ISI KITAB AL-KURRAS 25
DIALOG DR. AL-BUTHI DENGAN AL-ALBANI 30
DIALOG SEPUTAR MUJTAHID DALAM SATU MASALAH 34
DIALOG SEPUTAR KAIDAH USHUL "MUTHLAQ MUQAYYAD" 36
BANTAHAN TERHADAP ISI KITAB AL-KURRAS 40
• Dalil Pertama; Islam Hanya Beberapa kalimat 41
• Dalil Kedua: al-Qur'an dan as-Sunnah ma'shum dari salah 46
• Ijtihad bagian dan agama atau tidak? 49
• Kaidah adalah: "Laa zimul madzhabi laisa bi madzhabi" 49
• Dalil Ketiga: Pertanyaan Kubur tentang Madzhab 52
• Dalil Keempat: Mengutip kitab al-lnshaf karya Syah Waliyullah ad-Dihlawi 55
• Dalil Kelima: Kutipan dari Izzuddin bin Abdissalam, Ibnu Qayyim al-Jauzi dan Kamal bin Humam 58
• Dalil Keenam: Persepsi awal mula munculnya madzhab 69
• Dalil Ketujuh; Manusia sebelum munculnya imam madzhab, mendapat petunjuk atau sesat? 72

KEHARUSAN TAQLID DAN TIDAK ADA LARANGAN MENGIKUTI MADZHAB TERTENTU SERTA DALIL- DALILNYA 75
Pertama: Keharusan Taqlid 76
Kedua: Tidak Haram Mengikuti Satu Madzhab Saja 86
PENGERTIAN TAQLID DAN MENGIKUTI MADZHAB 94
KAPAN WAJIB BERHENTI TAQLID 98
APA YANG TERJADI JIKA MANUSIA TIDAK BERMADZHAB 100
CATATAN DIALOG DR. AL-BUTHI DENGAN PELAJAR ANTI MADZHAB 111
SANGGAHAN AL-ALBANI DAN JAWABAN-JAWABAN DR. AL-BUTHI 128
KESIMPULAN PENTING TENTANG PERBEDAAN TAQLID DAN ITTIBA' 170
KEPUTUSAN HAI'AH KIBAR ULAMA 179

Buku Membongkar Dusta dan Kelompok Kesesatan bisa Anda dapatkan di
Toko Buku Aswaja Yogyakarta | Hub. 0896.4675.4375
Jangan lupa kunjungi juga buku kami : Buku Membongkar Akar Sekularisme

Produk terkait:

Share dengan teman:

Produk Laris

 
Created @ 2011 - Agen Buku Aswaja Yogyakarta
Yogyakarta
Template by : Creating Website
Modified by Daud Zakaria